Algemene voorwaarden

1 – Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.deblonsports.com en op alle aanbiedingen van DEBLON B.V. en op alle overeenkomsten tussen u en Deblon Sports. Post- en bezoekadres:
Deblon Sports
Brink 27B
1251KS Laren

Reg. no (Chamber of commerce): 75470624
VAT no: NL860294687B01

www.deblonsports.com
info@deblonsports.com

De website gebruiken

Om alle diensten van onze website www.deblonsports.com te gebruiken, moet u zich registreren met uw persoonlijke informatie. Om een succesvolle bestelling te garanderen, moet u ervoor zorgen dat deze informatie correct, waar en accuraat is.


Zie het artikel "Gegevens- / privacybeleid" voor meer informatie over hoe we uw gegevens gebruiken.

U bent persoonlijk verantwoordelijk voor uw gebruik van deze site en voor al uw communicatie naar deze site. Als we vaststellen dat u onze site misbruikt, andere gebruikers niet respecteert of de algemene voorwaarden schendt, kunnen we uw toegang tot deze site weigeren.

Als uw internetverbinding mislukt, kan uw selectie van artikelen verloren gaan. In dat geval moet u uw selectie opnieuw doen. Houd er rekening mee dat de artikelen in uw winkelmandje niet zijn gereserveerd en dat andere klanten de artikelen mogelijk ook hebben gekocht. U kunt contact met ons opnemen voor hulp: info@deblonsports.com/

Door de weergave van uw computerapparaat kan het zijn dat de afbeeldingen op de website in werkelijkheid kunnen afwijken van het product (kleur / maatvoering).

Deblon Sports heeft het recht om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Als u een bestelling plaatst en / of zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, kan uw informatie worden gebruikt om u informatie over Deblon Sports te sturen. U kunt zich op elk moment afmelden.

2 – Pricing & Offers
2.1 All offers at the Website are non-binding, unless specifically stated otherwise. Offers do not automatically apply to re-orders. Furthermore, offers cannot be returned.

2.2 Deblon Sports kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het aanbod een vergissing of vergissing was.

2.3 Alle prijzen op de website zijn in Euro's en inclusief BTW. Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten (internationaal). Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart vermeld en zal altijd aan u worden getoond voordat u uw bestelling plaatst. De verzendkosten kunnen afhankelijk zijn van de ordergrootte en de bestemming van de verzending.

Deblon Sports is niet verantwoordelijk voor extra belastingen en aangepaste kosten in verband met internationale bestellingen of retouren.

3 – Data
3.1U moet ervoor zorgen dat uw gegevens, inclusief uw e-mailadres, adres en bankrekeningnummer correct worden vermeld en up-to-date zijn. Daarnaast garandeert u dat u de website op elke manier legaal kunt gebruiken.

3.2 Deblon Sports garandeert u dat alle persoonlijke gegevens met de grootste zorg worden behandeld en dat uw gegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming aan derden worden doorgegeven, verkocht of anderszins worden doorgegeven.

3.3 Deblon Sports slaat uw gegevens op in de database om te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit de met u gemaakte overeenkomst. Daarnaast kunnen we je e-mailadres gebruiken om je op de hoogte te houden van informatie en diensten die voor jou interessant kunnen zijn, tenzij je hiervoor geen toestemming hebt gegeven.

4 - De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Deblon Sports uw bestelling en betaling ontvangt.

4.2 Wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien deze uitdrukkelijk door Deblon Sports is aanvaard.

5 – Delivery
5.1 De bestelling wordt afgeleverd op het verzendadres dat u op de website heeft vermeld, tenzij u er uitdrukkelijk voor heeft gekozen om de bestelling op een specifieke locatie op te halen of u een ander afleveradres heeft opgegeven.

De levertijd is 2 dagen (verwacht in het weekend).

5.2 U bent verplicht de gekochte producten te accepteren op het moment dat deze aan u worden aangeboden.

5.3 Indien u de levering van de bestelling weigert of nalatig bent in het geven van de nodige informatie of instructies voor levering, zullen de producten voor uw eigen rekening worden opgeslagen.

5.4 Indien u een verkeerd bezorgadres heeft opgegeven, worden de extra kosten in rekening gebracht op uw rekening.

5.5 Indien Deblon Sports de levertijd van 7 werkdagen overschrijdt, heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Om de overeenkomst te annuleren, moet je een e-mail of brief sturen naar Deblon Sports.

Als u al een betaling had gedaan, wordt het bedrag binnen 10 dagen na onze melding aan u terugbetaald.

6 - Transportschade

Deblon Sports is verantwoordelijk voor schade die kan optreden tijdens het verzenden van de producten. Dit omvat schade, diefstal of verlies van de producten. Bij aflevering gaat deze verantwoordelijkheid op u over.

7 - Recht op terugbetaling

7.1 U heeft het recht om de aankoop binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling zonder opgaaf van redenen te annuleren. Deblon Sports vergoedt dan uw betaling (exclusief bezorgkosten) binnen 7 dagen na ontvangst van het product dat u aan ons heeft geretourneerd, en alleen als het product niet is beschadigd, gedragen, gewassen of op een andere manier is gebruikt, en is zit nog in de originele verpakking en bevat alle tags.

7.2 Als u uw bestelling wilt retourneren, moet u ons een e-mail sturen om toestemming te krijgen (binnen 14 dagen). Nadat je de autorisatie hebt gekregen, mag je de bestelling retourneren (binnen 1-3 dagen). Alle retourzendingen moeten worden verzonden naar:

Deblon Sports

PackNed
T.a.v. Retourafdeling Deblon Sports
De Huufkes 92
5674 TM Nuenen 
Nederland

Lees de instructies voor ruilen en retourneren voordat u terugkeert. Voor uw eigen bescherming moeten retouren naar ons worden teruggestuurd met een service met een trackingnummer en verzekering. Deblon Sports is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde geretourneerde pakketten.

7.3 Voor retourzendingen / ruilen moet u zelf de kosten betalen. Het retourformulier is bij uw bestelling gevoegd. Mocht je de retour bestelling niet kunnen vinden, neem dan contact met ons op via service@deblonsports.nl.

8 - Garantie

8.1 Deblon Sports garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de specificaties zoals vermeld op de website.

8.2 Naar verwachting controleert u het product op het moment van levering, of in ieder geval zo snel mogelijk na levering. In dat geval kunt u controleren of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde artikelen in overeenstemming zijn met de regels die u bij de aankoop van het product heeft afgesproken, of in ieder geval voldoen aan de eisen die gebruikelijk zijn bij normale economische uitwisselingen.

8.3 Indien binnen 30 dagen na levering blijkt dat de producten niet in overeenstemming zijn met de specificaties zoals vermeld op de website, zal Deblon Sports het door u betaalde bedrag binnen 7 dagen na ontvangst van het product retour ontvangen. U heeft ook het recht om Deblon Sports te vragen het product te repareren of te vervangen. Deze garantieperiode is alleen langer dan 30 dagen als de producent een langere garantieperiode verleent.

8.4 Na afloop van de in 8.3 genoemde periode is Deblon Sports gerechtigd alle kosten van reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en bezorgkosten in rekening te brengen.

8.5 De garantie zoals beschreven in het artikel geldt niet indien het gebrek te wijten is aan figuurlijk gebruik of indien geprobeerd is om wijzigingen aan te brengen aan het gespecificeerde product zonder schriftelijke toestemming van Deblon Sports of de producten zijn gebruikt voor andere doeleinden dan ze zijn bedoeld voor gebruik.

9 – Ownership of products
Deblon Sports will be the owner of the products until the full amount has been paid to Deblon Sports.

10 - Betalingen

10.1 Het is de beslissing van de klant welke betaalmethode wordt gekozen om producten bij Deblon Sports te kopen. Er zijn verschillende opties, b.v. bankoverschrijving van betaling via PayPal.

10.2 Deblon Sports verstuurt producten pas nadat de betaling voor de bestelling is ontvangen.

11 - Kosten voor incasso

Indien de klant de aansprakelijkheid niet nakomt, heeft Deblon Sports niet alleen het recht om over het te betalen bedrag wettelijke rente in rekening te brengen, maar ook voor alle redelijke kosten die Deblon Sports de betaling zal moeten ontvangen. De incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het te betalen bedrag; in het geval dat Deblon Sports hogere kosten kan aantonen, zullen deze kosten ook in aanmerking worden genomen.

12 - Rechten van intellectuele eigendom

12.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, ontwerpen, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendoms- en materiële rechten met betrekking tot de inhoud zoals hier beschreven, inclusief Deblon Sports Software en alle HTML en andere code op deze site, te allen tijde berusten in Deblon Sports en / of zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Al dergelijke inhoud, inclusief handelsmerken, ontwerpen en gerelateerde intellectuele eigendomsrechten van derden die op deze site worden genoemd of weergegeven, worden beschermd door nationale intellectuele eigendomsrechten en andere wetten en internationale verdragsbepalingen. Het is u toegestaan de Inhoud alleen te gebruiken zoals uitdrukkelijk geautoriseerd door Deblon Sports en / of haar externe licentiegevers. Elke reproductie of herverdeling van de bovengenoemde inhoud is verboden en kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen worden vervolgd voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Zonder het voorgaande te beperken, is het kopiëren en het gebruik van de bovengenoemde materialen naar een andere server, locatie of ondersteuning voor publicatie, reproductie of distributie uitdrukkelijk verboden.

12.2 Het is u alleen toegestaan om hyperlinks naar de website te plaatsen voor informatief gebruik. Het gebruik van een hyperlink naar deblonsports.com voor commerciële doeleinden is verboden.

13 - Aansprakelijkheid

13.1 Indien de door Deblon Sports geleverde producten niet gebrekkig zijn, wordt de aansprakelijkheid van Deblon Sports beperkt tot de overeenkomsten zoals omschreven in deze voorwaarden artikel 9 (garanties).

13.2 De maximale aansprakelijkheid van Deblon Sports voor directe of indirecte schade wordt altijd beperkt door de aankoopprijs van het beschadigde product, tenzij de schade is veroorzaakt met de bedoeling / met opzet of figuurlijk gebruik door jou.

13.3 Deblon Sports sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect, veroorzaakt door of als gevolg van de onmogelijkheid om de website te gebruiken, verkeerde / onvolledige of niet up-to-date informatie op de website, en het illegale gebruik van de systemen van Deblon Sports (www.deblonsports.com), waaronder de website, door een derde partij.

13.4 De in deze voorwaarden genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien de directe of indirecte schade te wijten is aan de opzet of fouten van Deblon Sports of haar ondergeschikten.

14 – Force Majeure
Parties are not hold to any commitments in case they are complicated as a result of the circumstances not owing to her fault, nor the law, a legal transaction that are accounted to her.

15 – Referrals
The Website may contain referrals (example given by hyperlinks, banners or buttons) to websites of third parties. Deblon Sports has no say over these websites. Deblon Sports is not responsible for the content of these websites.

16 - Diversen

16.1 Elke afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. Aan deze afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot deze voorwaarden voor latere rechtsbetrekkingen.

16.2 De administratie van Deblon Sports wordt beschouwd als bewijs van uw bestellingen en aankopen, totdat u het tegendeel bewijst. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

16.3 Deblon Sports heeft het recht om de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst door een enkele kennisgeving aan u over te dragen aan een derde partij.

17 – Toepasselijk recht en bevoegde autoriteit
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Deblon Sports kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Deblon Sports raadt klanten dan ook aan om regelmatig de Algemene Voorwaarden te lezen.